Zobacz jakie manewry będą od Ciebie wymagane podczas egzaminu praktycznego.

Aby zapisać się na egzamin państwowy należy przedłożyć w WORD komplet dokumentów. Część z nich zostanie przekazana bezpośrednio ze starostwa / pkt 1 , 2 i 3  / , część  otrzymasz z ośrodka  szkolenia po ukończeniu kursu / pkt 4 / a o pozostałe musisz zadbać sam / pkt  5 i 6 /.

Lista wymaganych dokumentów:

  • wniosek o wydanie uprawnień
  • orzeczenie lekarskie
  • zdjęcie
  • zaświadczenie ukończenia kursu
  • profil kandydata na kierowcę
  • opłata egzaminacyjna

Czas oczekiwania na pierwszy egzamin uzależniony jest od ilości złożonych podań jednak nie przekracza 30 dni.

 

Adres WORD:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
ODDZIAŁ TERENOWY KATOWICE

40-507  KATOWICE
UL. FRANCUSKA 78

Egzaminy na prawo jazdy   tel:  32/ 359-30-00
Egzaminy na prawo jazdy   tel:  32/ 359-30-03
Egzaminy na prawo jazdy   tel:  32/ 359-30-04
Egzaminy na prawo jazdy   tel:  32/ 359-30-05
Dział szkoleń i BRD             tel:  32/ 359-30-06
Dział szkoleń i BRD             tel:  32/ 359-30-07

WORD  KATOWICE  przyjmuje  interesantów  w  dniach:
od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  8:00  do  19:00

 

Opłaty za egzamin państwowy wynoszą:

Kategoria B

Egzamin pełny  – 170 zł

Egzamin teoretyczny – 30 zł

Egzamin praktyczny – 140 zł

Opłaty wyrównawcze za egzamin państwowy wynoszą:

 

 

Kategoria B

Niestawienie  się na  egzamin  dopłata
teoria / praktyka    – 30 zł /  140 zł

Egzamin  pełny negatywna  teoria  dopłata
teoria / praktyka   – 30 zł /  0 zł

Więcej informacji na temat egzaminu państwowego można znaleźć na stronach WORD-u www.word.katowice.pl